Värmepumpar har blivit populära i hela Sverige, inte minst i Malmö. Innan man investerar i en värmepump i Malmö kan det vara bra att göra sin egen research. Det finns några saker som kan vara bra att känna till innan man köper och installerar en värmepump. I den här texten tar vi upp tre saker som är bra att känna till och tänka på innan man gör sin beställning.

Olika typer av värmepumpar

Det finns flera olika typer av värmepumpar. De vanligaste är två typer av luftvärmepumpar; luft/luft-värmepump och luft/vatten-värmepump. Det finns både likheter och skillnader mellan dessa värmepumpstyper. Båda alternativen kan resultera i sänkta uppvärmingskostnader och klimatsmart energi. Luft/luft-värmepumpen bör endast ses som ett komplement till någon annan typ av uppvärmningsmetod. Luft/vatten-värmepumpen däremot kan fungera som enskild uppvärmningskälla för fastigheten.

2. Service av värmepumpen

När värmepumpen har installerats är det viktigt att komma ihåg att ta hand om sin värmepump. Det handlar dels om enkelt underhåll man kan göra själv, som att rengöra filtret ett par gånger per år, men också regelbunden service. Svenska kyl- och värmepumpsföreningen rekommenderar service på värmepumpar vart tredje år. Använder man sin värmepump i högre utsträckning kan service behöva utföras oftare än så. Om du är osäker på hur ofta din värmepump behöver service kan du kontakta företaget som installerade din värmepump för att få hjälp.

3. Rätt leverantör i Malmö

Det finns flera företag i Malmö som erbjuder installation av värmepump. Men det kan vara svårt att veta vilket företag man ska välja. Vi kan rekommendera Värmia, eftersom de tar ett helhetsgrepp på värmepumpsinstallationen och hjälper till innan, under och efter installationen. Dessutom har de ett stort utbud av olika typer av luftvärmepumpar.

värmepumpar malmö